slidersliderslider

熊視多媒體創意有限公司

熊視多媒體創意有限公司

熊視多媒體創意有限公司

於我們

熊視多媒體創意有限公司

BRUVIS 團隊是由一群影像處理、光影特效、立體投影、多媒體整合…等不同領域的同好所組成。再抱持著理想下積極的投入軟體與硬體設備的研發,並於2016年正式成立BRUVIS MULTI MEDIA CREATIVE CO., LTD. 。為了使藝術創作者能夠輕易的將想像完整呈現,在秉持著高水平的自我要求下我們提供高規格且友善的介面,期待台灣的多媒體展演藝術能夠與國際同步。在擁有10年豐富經驗的基礎之下,我們期許提供使用者愉快的使用經驗,並將光雕藝術、多媒體整合與特效素材帶入大眾的工作與生活娛樂之中。 秉持著M.I.T優良的形象,BRUVIS的軟硬體開發與生產皆以台灣為根源,將系列產品以台灣特有種命名。台灣黑熊、台灣雲豹、台灣石虎、台灣獼猴、台灣雉、櫻花鉤吻鮭,並以生物體型作為產品效能與支援性之區別。

多媒體伺服器

BRUVIS開發團隊將數種多媒體處理功能整合於單台多媒體伺服器內。其中含括了不同格式的影音整合存取、畫面處理、特效堆疊、時間軌剪輯編制,並支援多路徑同步輸出至各類顯示器,BRUVIS將多媒體伺服器的多功能整合軟體搭配工業級硬體,其穩定性能夠在24/7長時效作業下輕鬆處理各種影音之應用。

光雕投影

透過複雜且精密的運算融和既有的影像投射技術,並跳脫傳統迪卡爾作標系統的框架將3D影像與現實融為一體;透過3DMAPPING的技術使影像投射增加了更多的可能性。即使是一個帶著複雜且不規律的表面也可清楚完整的將影像投射於表面上,投射不再因角度而受限甚至透過水、煙幕也能完整呈現,這使得科幻電影中的未來世界不再遠不可及。

素材庫

除了隨機附上的素材庫,我們亦提供使用者挑選適用的素材與特效組合包。靈活的選購讓使用者能夠在最經濟的成本下達到最佳的效果及使用經驗。

產品應用

使用多媒體伺服器能夠穩定的編輯與控制既有的平面式看板內容,同時在光雕技術投影的配合下投射介質不再受限於傳統的投影幕上,不單在立體物件上煙幕及水幕投影都能呈現突破性的感官衝擊,讓現場觀眾體驗到前所未見的視覺饗宴,並大幅提升活動的娛樂效果。

View More

彩案例

新消息

08 28, 2018
2018 智慧顯示與觸控展

2018 智慧顯示與觸控展

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusa nt ium dolorem que laudantium totam rem aperiam

04 09, 2018
Prolight + Sound 2018

Prolight + Sound 2018

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusa nt ium dolorem que laudantium totam rem aperiam

03 28, 2018
Digital Signage Expo 2018

Digital Signage Expo 2018

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusa nt ium dolorem que laudantium totam rem aperiam

E-Mail:support@bruvis.com